هلدینگ رضایی

حمل و نقل

با توجه به گستردگی جغرافیایی واحدهای تولیدی، هلدینگ رضایی به منظور پاسخ به تقاضای بالای حمل و نقل کالاهای تولیدی، اقدام به تأسیس و تجهیز شرکت‌های حمل و نقل نموده است. این اقدامات به منظور تسریع ورود و خروج کالاها، افزایش سرعت انجام کارها، و نظارت بر کیفیت خدمات حمل و نقل صورت گرفته است.

Safe & fast